29-12-2018 Archeologische werkgroep 'Leen de Keijzer'

Bijzondere Openstelling Tentoonstelling Schatten van Vechten

Archeologische Werkgroep 'Leen de Keijzer' - 29 december

Tijd: 11:00 - 15:00
Entreeprijs: € 0,00
Stationserf 99
3991 KX Houten

Schatten van Vechten – Fectio. Het Romeinse fort en achterland.

Toen het nieuwe fort van de Hollandse Waterlinie in 1867 werd gebouwd, stuitten de bouwers op funderingen van een veel oudere versterking. Het bleken resten te zijn van castellum Fectio, een van de eerste Romeinse forten langs de noordelijke Linies. 

Archeologie stond in ons land toen nog in de kinderschoenen. Echter vanaf het eind van de 19de eeuw tot aan het moment dat het Waterliniemuseum werd gebouwd, is er niet alleen door beroepsarcheologen opgegraven, maar ook door detector- en amateurarcheologen.Door de grote hoeveelheid vondsten krijgen we een goed beeld van het leven in de tijd dat de Romeinen hier waren. Een beeld van zowel het leven in het militaire fort als van de bewoners in het dorp er omheen. De Rijn die langs het castellum liep vormde niet alleen de grens, maar was ook een belangrijke handelsroute. 

De inheemse bevolking van Houten profiteerde van de aanwezigheid van de Romeinen. Zij hadden contact met elkaar en dreven handel. Getuigen daarvan zijn de vondsten op diverse Houtense plekken. Zo is er een drietal Romeinse villa’s gevonden, ook wel veteranenboerderijen genoemd. Grondsporen, delen van het verwarmingssysteem, dakpannen en muurschilderingen zijn daar het bewijs van.

Deze expositie zal aan de hand van vondsten vertellen hoe het leven er in de Romeinse tijd aan toe ging. Accepteerde de plaatselijke bevolking de Romeinse wereld? Wie zaten er in het Romeinse fort? Hoe ontstond het daarnaast gelegen dorp en waar kwamen deze mensen vandaan? Hoe ging men met elkaar om? 
Ook andere aspecten worden belicht, zoals het Romeinse huis en zijn bewoners, landbouw en veeteelt, het Romeinse leger, verkeer, nijverheid, handel en religie.

Voor kinderen zullen diverse activiteiten worden georganiseerd rondom Romeinse thema’s.

De tentoonstelling loopt tot 26 januari 2019.

Kijk voor meer informatie op onze website.