Cultuur bij Aan de Slinger

Aan de Slinger is de grootste culturele organisatie in Houten en is ontstaan uit het samengaan van Theater Aan de Slinger, KunstAanBod en HoutenXL in 2013. Aan de Slinger biedt, naast theater, ook educatieve programma’s, cursussen en culturele projecten op bijzondere locaties in Houten. De organisatie bestaat uit een aantal afdelingen, kijk voor meer informatie over Aan de Slinger, en een kennismaking met alle activiteiten.

Cultuur bij Aan de Slinger

Aan de Slinger bevordert kunst en cultuur in Houten. Wij organiseren festivals als Gluren bij de Buren, cultuurcafés, community arts projecten en nog veel meer. Ook onderhouden wij de website UitinHouten: www.uitinhouten.nl. Op deze website staat alles vermeld wat er op het vlak van kunst en cultuur in Houten te doen is, in de vorm van een agenda. 

Wij willen zoveel mogelijk inwoners van Houten en omgeving in aanraking laten komen met kunst en cultuur. Dit doel bereiken wij door binnen het Houtense culturele veld te verbinden, initiëren, informeren en organiseren. Dit lichten we graag kort toe:

Verbinden

  • We brengen verschillende culturele partijen met elkaar in contact. Bijvoorbeeld wanneer ze eenzelfde wens, plan of idee hebben, of wanneer we denken dat zij elkaar inhoudelijk goed aanvullen. De partijen kunnen zowel professionals zijn, als amateurs,  welzijnsorganisaties, bedrijfsleven en overheid.
  • Contacten leggen doen we op eigen initiatief, maar ook wanneer wij de vraag daartoe krijgen. Het persoonlijke contact met inwoners uit de gemeente Houten staat voorop. Met als resultaat dat we projecten organiseren waar vraag naar is en die bij voorkeur vernieuwend zijn.

Initiëren

  • We zorgen dat creatieve projecten van de grond komen, waar Houtense inwoners en beoefenaars van kunst en cultuur actief aan meedoen. Het zijn Community Arts projecten die bijdrage aan de cultuurparticipatie.
  • We zetten in de regio Houten op de kaart op het gebied van amateurkunst. Dit kan lokaal zijn, maar ook een samenwerking tussen verschillende gemeentes.

Informeren

  • ‘Spin in het web’ zijn wij voor het verstrekken van informatie en het delen van kennis op het gebied van kunst en cultuur.
  • Op de website www.uitinhouten.nl staat alles vermeld wat er op het vlak van kunst en cultuur in Houten te doen is, in de vorm van een agenda. 
  • We houden in de gaten wat er op het gebied van kunst en cultuur gaande is, zowel lokaal als in de regio en landelijk. Denk bijvoorbeeld aan onderwerpen als: wat zijn nieuwe ontwikkelingen, hoe benader je je doelgroep, welke projecten kun je inzetten, enzovoort. Hierin kunnen wij derden vervolgens adviseren, bijvoorbeeld de gemeente, het bedrijfsleven, cultuurmakers en organisatoren. 

Organiseren

  • Wij zorgen voor verschillende kanalen, waarop het aanbod op het gebied van kunst & cultuur goed zichtbaar is. 
  • Wij zijn de professionele projectleider voor een aantal initiatieven en projecten in Houten.  Daarbij dragen we onze kennis over inhoudelijke ontwikkelingen en projectmanagement graag over aan de andere deelnemers van die projecten.