Gemeente Houten

Heeft u een mooi idee voor een cultureel project binnen de gemeente Houten? Sinds enkele jaren kunt u daarvoor subsidie aanvragen bij het Cultuurfonds Houten. Dit fonds is ondergebracht bij het Prins Bernhard Cultuurfonds. Het Cultuurfonds Houten heeft als doelstelling "het financieel ondersteunen van culturele initiatieven voor en door inwoners van Houten, die gericht zijn op de versterking van de samenleving, lokale identiteit en gemeenschapszin. Het bevorderen van cultuurdeelname voor en door inwoners en bezoekers van Houten." 

Een aanvraag voor financiële ondersteuning indienen?

 Heeft u een cultureel project waarvoor u een aanvraag in wilt dienen? U gaat als volgt te werk:

1. Lees de richtlijnen van het Cultuurfonds Houten en inzendtermijnen en beoordeel of uw project in aanmerking komt voor ondersteuning. Als handregel kunt u aanhouden dat de vergaderingen plaatsvinden in de tweede week van maart, juni, september en december; de uiterste inleverdatum ligt dan één maand vóór de vergadering (februari, mei, augustus en november);

2. Vul het aanvraagformulier van het Prins Bernhard Cultuurfonds Utrecht in. De medewerkers van het Cultuurfonds zullen uw aanvraag voor het Cultuurfonds Houten in behandeling nemen;

3. Afhankelijk van het type project kunt u meerdere bijlagen bij het aanvraagformulier voegen. Een aanvraag bestaat minimaal uit:

  • Het ingevulde aanvraagformulier;
  • Een projectplan of -omschrijving;
  • Een uitgesplitste projectbegroting;
  • Een kopie van de statuten van de aanvragende stichting of vereniging;
  • Een recent uittreksel uit het register van de Kamer van Koophandel;

4. Stuur het ingevulde aanvraagformulier met de voor uw project relevante bijlagen per post op naar het

       Prins Bernhard Cultuurfonds Utrecht,

       Postbus 80300

       3508 TH in Utrecht

Meer informatie: www.cultuurfonds.nl/cultuurfondshouten