Privacy statement

Wij respecteren jouw privacy en verwerken je persoonsgegevens alleen voor het doel waarvoor je ze hebt verstrekt en in overeenstemming met de Wet Bescherming Persoonsgegevens en de Telecommunicatiewet.

Bedrijfsgegevens
Aan de Slinger
Websites: http://www.aandeslinger.nl/ en http://www.uitinhouten.nl/

E-mailadres
Je e-mailadres wordt niet gebruikt voor het overbrengen van ongevraagde communicatie als je daarvoor geen toestemming hebt verleend.

Postadres
Wij gebruiken je postadres alleen voor het verzenden van informatie die je hebt aangevraagd. Ben je als culturist zichtbaar in het overzicht? Dan ben je ook vindbaar via de interactieve kaart. Bezoekers van Uit in Houten kunnen hier wel zien waar je (ongeveer) te vinden bent. Wil je dit niet? Zet dan een vinkje bij "Toon mij niet in het culturisten overzicht" op jouw profielpagina.

Telefoonnummer
Wij gebruiken je telefoonnummer niet voor commerciële doeleinden. Je telefoonnummer wordt niet standaard getoond op jouw culturistenpagina, dit vink je zelf aan.

Overige persoonsgegevens
Overige persoonsgegevens verwerken wij alleen (door middel van cookies, het uitlezen van randapparatuur of anderszins) indien:

 1. de gegevensverwerking noodzakelijk is voor:
  a. de uitvoering van een met jouw gesloten overeenkomst;
  b. de goede invulling van een publiekrechtelijke taak;
  c. de behartiging van ons gerechtvaardigd belang (tenzij jouw belang of fundamentele rechten en vrijheden boven dit belang prevaleren), of;
 2. je toestemming hebt gegeven voor de verwerking bij het verzamelen hiervan.

Wij bewaren je gegevens in ieder geval niet langer dan noodzakelijk is voor de verwerking van de doeleinden waarvoor deze zijn verzameld.

Bijzondere persoonsgegevens
De verzamelde informatie wordt alleen intern gebruikt en wordt niet doorgegeven aan andere organisaties.

Veiligheid overdragen en ontvangen van gegevens

 1. Als wij jouw gegevens overdragen of ontvangen op onze website, gebruiken wij altijd de coderingstechnologieën die erkend worden als gangbare standaarden binnen de IT-sector;
 2. Wij hebben de nodige veiligheidsmaatregelen ingevoerd om het verlies, het onrechtmatig gebruik of de wijziging te voorkomen van informatie die wij ontvangen op Uitinhouten.nl;

Veiligheid opslag van gegevens
Uit in Houten hanteert de volgende veiligheidscriteria:

 • Wachtwoorden worden altijd gehasht opgeslagen.
 • Wij slaan zo min mogelijk gegevens van culturisten op en zorgen ervoor dat er in onze database helemaal geen bijzonder gevoelige persoonsgegevens worden bewaard, tenzij dit niet anders kan.
 • Het verzenden van persoonsgegevens per e-mail gebeurt via een beveiligde verbinding.
 • Wij nemen technische en organisatorische maatregelen om het verlies van gegevens of onrechtmatige verwerking ervan (zoals aanvallen) tegen te gaan. Wij garanderen daarom een passend beveiligingsniveau en laten Uit in Houten periodiek toetsen.
 • Alle systemen waarin (gevoelige) persoonsgegevens worden verwerkt, zijn voorzien van antivirussoftware en de laatste beveiligingsgerelateerde patches van alle andere belangrijke software, zoals uitgegeven door de leveranciers van deze software.
 • Minimaal 2 maal per jaar wordt Uit in Houten getoetst op applicatie kwetsbaarheden uit de zogenaamde OWASP top 10.

Google Analytics

 • Er worden Google Analytics cookies gebruikt.
 • Er is een verwerkersovereenkomst afgesloten met Google Analytics.
 • Het laatste deel van het IPadres is gemaskeerd.
 • De vraag in Google Analytics om gegevens te delen is uitgezet.

Toegang tot je gegevens
Op verzoek doen wij aan bezoekers van Uit in Houten mededelingen over de persoonsgegevens die van hen worden verwerkt. Eventuele onjuiste gegevens kunnen worden verbeterd, aangevuld of verwijderd. Als je toegang wenst tot deze informatie, of jouw persoonlijke gegevens wenst te verbeteren neem dan contact met ons op via onderstaande gegevens.

Contact
Als je wenst te reageren op ons privacy statement, kun je contact opnemen via:


Dit privacybeleid kan te allen tijde worden gewijzigd. Deze eventuele wijzigingen publiceren wij hier en in voorkomend geval stellen wij de gebruikers per e-mail op de hoogte.